EU fondovi

Naziv projekta: Nova tehnološka rješenja u proizvodnom procesu i organizaciji društva VINAG

Kratak opis projekta: Vinag d.o.o. ovim projektom ulaže u prelazak na kružno gospodarstvo, inovativne poslovne modele, energetski učinkovitu i tehnološki naprednu proizvodnju proizvoda od drva, ulaganjem u digitalne i zelene tehnologije te redefiniranjem poslovnih procesa s ciljem povećanja iskoristivosti sirovina i resursa, jačanja konkurentnosti na internacionalnim tržištima te očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta.

Ciljevi projekta: opći cilj projekta je doprinijeti rastu i modernizaciji proizvođačkih MSP-ova ulaganjem u digitalnu i zelenu tehnologiju u Hrvatskoj kao odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19. Specifični cilj je povećati konkurentnost društva VINAG d.o.o. na domaćem i svjetskim tržištima uvođenjem energetski učinkovite i tehnološki napredne opreme i inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja prihoda, povećanja izvoza, očuvanja postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 2.732.006,04 knEU fondovi

Ukupna bespovratna sredstva: 1.195.113,07 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2021. – 31.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Vanja Vinković

info@vinag.hr

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” i Pomoći za oporavak za koheziju i europska područja “REACT-EU

Na internetskim stranicama Prijavitelja objavljivat će se informacije o projektu i postignutim rezultatima kako bi se informirala zainteresirana javnost te potencijalni kupci. Na glavnoj će stranici biti objavljen sažetak projekta, uz poštivanje pravila vidljivosti, kao i informacije o svim drugim aktivnostima Prijavitelja vezanim uz projekt.

EU projekti edukacijaEU projekti edukacija

Fotografije sa edukacije – EU projekti