Višeslojni seljački pod

Osim klasičnog seljačkog poda, u ponudi imamo i troslojni, odnosno višeslojni seljački pod ( ovisno o podlozi – šperploča ili jelovi tepih ), debljine 14 mm, širine 180 mm, duzine od 500 do 2500 mm. Na podlozi od šperploče ili jelovog tepiha, nalazi se 1 lamela debljine 4 ili 6 mm, te je pod kitan, brušen i spreman za postavu, također lijepljenjem. Svi podovi imaju ”v” fazu na gornjim vanjskim rubovima 1- 2 mm, te pero ili utor sa sve 4 strane. Kvalitete podova su :
RUSTIK R1 – pod sa umjerenim promjenama boje i vidljivim rubovima bjelike, te zdravim kvrgama u boji drveta, kao i manjim kitanim crnim kvrgama, sve pukotine u kvrgama, kao i od srca ili čela pokitane
RUSTIK R2 – pod sa većim promjenama boje, izraženijom bjelikom, te zdravim i crnim kvrgama, kao i pukotinama, sve kitano, veličina kvrga nije ograničena, mogućnost uboda mušice koja nije kitana

rustik

Dodaj u košaricu
Osim klasičnog seljačkog poda, u ponudi imamo i troslojni, odnosno višeslojni seljački pod ( ovisno o podlozi – šperploča ili jelovi tepih ), debljine 14 mm, širine 180 mm, duzine od 500 do 2500 mm. Na podlozi od šperploče ili jelovog tepiha, nalazi se 1 lamela debljine 4 ili 6 mm, te je pod kitan, brušen i spreman za postavu, također lijepljenjem. Svi podovi imaju ”v” fazu na gornjim vanjskim rubovima 1- 2 mm, te pero ili utor sa sve 4 strane. Kvalitete podova su :
RUSTIK R1 – pod sa umjerenim promjenama boje i vidljivim rubovima bjelike, te zdravim kvrgama u boji drveta, kao i manjim kitanim crnim kvrgama, sve pukotine u kvrgama, kao i od srca ili čela pokitane
RUSTIK R2 – pod sa većim promjenama boje, izraženijom bjelikom, te zdravim i crnim kvrgama, kao i pukotinama, sve kitano, veličina kvrga nije ograničena, mogućnost uboda mušice koja nije kitana
RUSTIK R1

pod sa umjerenim promjenama boje i vidljivim rubovima bjelike, te zdravim kvrgama u boji drveta, kao i manjim kitanim crnim kvrgama, sve pukotine u kvrgama, kao i od srca ili čela pokitane

RUSTIK R2

pod sa većim promjenama boje, izraženijom bjelikom, te zdravim i crnim kvrgama, kao i pukotinama, sve kitano, veličina kvrga nije ograničena, mogućnost uboda mušice koja nije kitana